Dịch vụ

Joomla Slide Menu by DART Creations

Đang trực tuyến

Hiện có 1 khách Trực tuyến

Thủ tục tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy phân bón

- Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất phân bón đăng ký Bản công bố hợp quy phân bón tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp 1: Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (còn gọi công bố theo bên thứ 1)

Hồ Sơ Gồm Có:

a) Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư này Download tại đây ;
b) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);
c) Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;
d) Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;
e) Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận).

Trường hợp 2: Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy

Hồ sơ gồm có:

a) Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư này;
b) Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
c) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

Thủ tục tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy phân bón.

Tag: Thủ tục tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy phân bón.


TIN LIÊN QUAN
Tin mới hơn
Tin cũ hơn