Dịch vụ

Joomla Slide Menu by DART Creations

Đang trực tuyến

Hiện có 2 khách Trực tuyến
Phân bón
Công bố hợp quy phân bón 0905.2014.99

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

1. Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình; 

b) Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình, kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

c) Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

d) Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình, kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; 

đ) Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

e) Phương thức 6: đánh giá kết hợp giám sát hệ thống quản lý;

g) Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá;h)

h. Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hoá.

Các loại phân bón sau đây bắt buộc phải công bố hợp quy.

Urê

Supe lân

Phân lân nhập khẩu, DAP, phân lân nung chảy

Phân hữu cơ 

Phân hữu cơ sinh học 

Phân hữu cơ khoáng

Phân hữu cơ vi sinh

Phân vi sinh vật

Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng

Các loại phân bón: Hữu cơ; Hữu cơ khoáng; Hữu cơ vi sinh; Hữu cơ sinh học sản xuất từ nguyên liệu là rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến  từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

Công bố hợ quy phân bón 

Tag: Công bố hợp quy phân bón

 
<< Bắt đầu < Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL